Vân Son – Cô Tây Den – Compilation : Saigon Supersound Vol.2

Nguyên Lê – Overseas Suite-Square Earth – Album : Overseas

Dang Xuan Khai, Phan Kim Thanh – Cung Dan Dat Nuoc – Compilation : The Music of Vietnam vol 1.1

Phong Lan – Ly Hoai Nam – Compilation : Music From Vietnam Vol.1

Saigon Soul Revival – Nào Ta Cung Hat – Hoa Âm Xura

Pham Duc Thanh – Ly Ngua O – Vietnamese Traditional Music

Truong Hai – Durong Lên Non – Saigon Supersound Vol. 2

Nguyên Lê – Mother Goddess – Yellow Earth – Album : Overseas

Pichit Paiboon – Trong Com – Compilation : Original Music Fron Vietnam

An Nam Co Nguyet – To Dân Phô Nghê Thuât – Album : 3260

Limebocx, mess. – Hô Tây – Elecrunic (Remix)

 

Habillage sonore : Truong Thi Quynh Hanh – Khuc Tuy Hu’ng Ru Con

Générique : Kouyaté & Neerman – Djanfa Magni

https://www.facebook.com/LOOVcampusgre/